KONTAKTI

NAKLADA ULIKS d.o.o. Rijeka
51000 Rijeka, Cavalsko 17

– telefon (051) 648 069
– telefaks (051) 648 068
– ured, Marijana Stepčića 11, 51000 Rijeka (051) 648 069
– gsm 1 (098) 431 513
– gsm 2 (098) 320 781
– e-mail: naklada.uliks@gmail.com